TUHANSIEN TARINOIDEN MAA – TERVETULOA KERÄÄMÄÄN KANSAKUNNAN MUISTIA

Miksi en kysynyt häneltä silloin, enää häntä ei ole… 

Kuinka usein tällaiset ajatukset ovatkaan meillä mielessä ja kuinka usein joudumme huomaamaan, että kertoja on jo poissa elämästämme. Ei ole enää häntä, jolta haluaisin kysyä. 

Juuri siksi elämän sattumuksista ja tapahtumista pitää jutella. Niistä pitää kysyä ja olla utelias. Ne pitää kertoa – nyt. 

Miksi elämän ainutkertaisuus valkenee meille niin usein liian myöhään? Voisimmeko oppia kysymään meille läheisen ja tärkeän ihmisen elämänkokemuksesta ajoissa? Entä voisimmeko iän karttuessa itse olla valmiita kertomaan elämästämme, kun vielä muistikin toimii auttavasti. Koettu elämä on meillä jokaisella oma ja ainutkertainen niin ilon, onnen, surun kuin vastoinkäymisten hetkineen, ja se sisältää monenlaisia vaiheita ja aikoja. Niistä koostuu eletyn elämämme tarina, johon muutkin voivat samaistua. On kaunista näyttää elämän rikkaus kaikessa tavallisuudessaan.

Kansakunnan Muisti ja Elinikäinen oppiminen ry
Perustimme aatteellisen yhdistyksen nimeltä Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry päästäksemme toteuttamaan tärkeää missiotamme. Erilaisista taustoista huolimatta meitä yhdistyksen perustajajäseniä sitoo yhteen vahva kiinnostus ihmisenä kehittymistä kohtaan. Huomioimalla muiden elämänkokemukset ja asettumalla itse tarkastelun kohteeksi, voimme mielestämme avartaa tietoisuutta ja luoda uusia näkökulmia katsella elettyä elämää ja oppia siitä.
Toivomme, että Sinun ja mahdollisimman monen ihmisen pitkä elämänkokemus tulee tallennetuksi – perinnöksi läheisille ja opiksi kaikille. Tiedämme sen olevan arvokas perintö uusille sukupolville.

Juuri sinun tarinasi on merkityksellinen ja tärkeä?