Kansakunnan Muisti ja Elinikäinen oppiminen ry

Toivomme, että mahdollisimman monen ihmisen pitkä elämänkokemus tulee tallennetuksi – perinnöksi läheisille ja opiksi kaikille. Tiedämme sen olevan arvokas perintö uusille sukupolville. Päästäksemme toteuttamaan tärkeää missiotamme perustimme aatteellisen yhdistyksen nimeltä Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry.

Erilaisista taustoista huolimatta meitä yhdistyksen perustajajäseniä sitoo yhteen vahva kiinnostus ihmisenä kehittymistä kohtaan. Voimme oppia lisää ja avartaa tietoisuuttamme, kun kuuntelemme muiden elämänkokemuksia ja asetumme itse tarkastelun kohteeksi.

Ensi-innostuksen jälkeen heräsimme hyvin pian siihen tosiasiaan, että olemme usein arkoja kertomaan elämästämme ja tuntuu myös vaikealta päättää, mitä siitä kertoisi. Tarvitsimme apua tähän vaikeaan ja tärkeimpään kysymykseen ja lähestyimme filosofi Esa Saarista.

Olimme kovin mielissämme Esa Saarisen lupauksesta tulla mukaamme pohtimaan epäröinnin kynnyksen ylittämistä ja koko kertomisen konseptia. Vietimme yhdessä kaksi innostunutta ja tunteikasta päivää, joiden keskeinen anti on tiivistetty alla olevilla riveillä rohkaisuksi meille kaikille.

Tavallinen elämä sisältää arvokasta tunnetta, kilvoittelua, taistelua ja inhimillistä suuruutta vaatimattomuuden kehyksessä.

Ensimmäiset tallennetut tarinat kertovat vahvana viestinään sen, miten ainutlaatuinen on jokainen ihminen ja hänen elämänsä tarina. Meille avautuu maailma, jossa näemme eletyn elämän arkista kauneutta ja aistimme elämän rikkautta myös siellä, missä arvokas ei välttämättä näyttäydy ulkoisen loiston kautta. Jokainen tarina ansaitsee tulla kuulluksi ja juuri tämän vuoksi olemme hioneet Kauhajoella mallin, joka mahdollistaa tarinan kertomisen ja tallentamisen vaivattomasti.

Sinulla on mahdollisuus saapua vieraaksemme Kauhajoelle ja jättää kaikki tallentamiseen liittyvä toteutus meidän huoleksemme tai vaihtoehtoisesti tallentaa tarinasi mukavasti kotisohvalla itse tai yhdessä läheisesi kanssa. Molemmissa tapauksissa haastattelusta koostetaan noin 15-20 minuuttia pitkä editoitu versio, joka julkaistaan haastateltavan suostumuksella Kansakunnan tarinat -verkkosivulla.

info@kansakunnantarinat.fi 

Kun Sinä muistelija ajattelet kertoa tarinasi tai nuoremmat tarttuvat asiaan ja pyytävät suvun vanhimpia muistelemaan mennyttä, nousee monta selvitettävää asiaa mieleen. Kerromme mielellämme lisää, olethan meihin yhteydessä sähköpostin välityksellä info@kansakunnantarinat.fi. 

Sovimme, ryhtyykö haastatteluun ja/tai taltiointiin joku läheisistä vai hoidetaanko työ Kauhajoella ja liitetään siihen vaikka sukujoukon yhteinen muisteluretki. Suunnitelman valmistuttua laskemme kustannukset ja allekirjoitamme sopimuksen, jolla turvataan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. 

KUSTANNUKSET 

Koska Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry on aatteellinen yhdistys, emme tavoittele taloudellista tulosta vaan tallennettuja elämäntarinoita. On tärkeää, että kustannukset pysyvät kohtuullisina. Tämä Kauhajoen malli on kehitetty yhdistyksen jäsenten vapaaehtoisin ponnistuksin ja netin esittelysivusto EU-hankkeen tukemana. 

Toiminnan käynnistyessä hankimme yhdistykselle tukijaverkoston, joka arvostaa kansakuntamme muistin tallentamista ja antaa siihen taloudellisen panoksensa. 

Oletko jo kenties miettinyt jotain tiettyä ja itselle merkityksellistä tapahtumasarjaa elämässäsi, missä piilee oivalluksia, jotka haluaisit jakaa muille. Tai jopa elämäkerran kirjoittamista, et vain oikein tiedä mistä aloittaa – loistavaa, olet saapunut juuri oikealle areenalle. 

Usein menneet tapahtumat ovat piirtyneet mielemme sopukoihin hyvinkin tarkasti, toisinaan taas on tarve palautella asioita mieleen ja pohdiskella niitä eri näkökulmilta. Esimerkiksi miten vanhempiemme elämäntarina ja lapsuudenkodissa saadut neuvot ja opit ovat kantaneet elämässä? Mikä on ollut se eteenpäin vievä voima elämän tyynissä vesissä ja toisaalta taas myrskyissä, elämän karikoiden keskellä. Mitkä ovat olleet tärkeimmät vedenjakajat elämässä? Mikä merkitys tapahtuneella oli silloin, entä isommassa kuvassa koko elämän mittapuussa? Mitä ajattelet sattumasta? 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voit etsiä vastauksia pohdinnoissa tai yhdessä meidän kanssamme. 

Jokainen tarina ansaitsee tulla kuulluksi. 

Videointiprojekti 

Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry on saanut Leader Suupohjan myöntämän hankerahan videointiprojektin toteutukseen. Hankeaika oli 1.9.2021 – 31.12.2022. 

Hankkeen toimenpiteinä ovat olleet; 

oma verkkosivusto, joka on visuaalisesti selkeä, kokonaisuuden avaava ja kiinnostusta herättävä
erilaisten tarinoiden tallentamisen vaihtoehdot; ammattitasoinen videotuotanto ja oman älylaitteen hyödyntäminen 

tarinan kertomisen konsepti ja ohjeistus; kuinka autamme ihmisiä oman tarinan kertomisessa ja millä tavalla tarinan voi jäsentää ja kertoa kiinnostavasti

videoitujen tarinoiden tallentaminen verkkosivuille

verkkosivun löydettävyys 

sopimusmalli, jossa kertoja antaa luvan muistojensa editoidun kokonaisuuden esittämiseen tietoverkossa.